Må jeg søke kommunen om bygging av garasje ?


Image

Av Follogarasjene AS

Sist oppdatert: mai 6, 2021
Lesetid:

Dagens byggeregler åpner for søknadsfri bygging av garasjer inntil 50 m2 BYA. Dette såfremt du oppfyller en del krav i forhold til avstand til nabo, andre bygninger på tomten din, osv.

Direktoratet for Byggkvalitet har utarbeidet en veileder som er fin å gå gjennom, for å sjekke om du må sende byggesøknad til Kommunen din eller om du slipper å søke.

I noen tilfeller kan det være at du ikke trenger å søke kommunen om å sette opp selve garasjen, men må søke dispensasjon fra reguleringsplan, arealplan eller fra veglova.

Vi har samarbeidspartnere som kan hjelpe deg med byggesøknad og dispensasjonssøknad dersom det er behov for det.

Husk, du må uansett varsle Kommunen etter at garasjen er satt opp, med melding og situasjonskart som viser plassering av garasjen.

Her er en snarvei til veilederen  https://dibk.no/verktoy-og-veivisere/bygg-uten-a-soke-garasje/