Bygging av garasje: Slik er vår prosess


Image

Av Follogarasjene AS

Sist oppdatert: mai 6, 2021
Lesetid:

Forutsetter signert aksept på tilbud, og avklarte forhold i plan og bygningslov.

Når du har bestilt garasje hos oss og alle tilpasninger er utført, starter vi produksjonen.

Ringmurer støpes og klargjøres for montering, vegg og takelementer produseres. Lekter og panel prekuttes og klargjøres.

I mellomtiden ordner du med graving og planering på tomten hvor garasjen skal stå. Høyde på ferdig avrettet grunn må være 15 cm under innkjøringshøyde, og avrettingen må være innenfor +/- 5 mm for å unngå skjevheter.

Når monteringsdato er satt, må det være tilkomst med kranbil og vi monterer din garasje ferdig i løpet av noen dager.

Tiltakshaver ansvar: 

Sjekke med kommunen og avklare forhold i plan og bygningsloven.

Sørge for klar byggegrop, (grave / masseutskifte / komprimere / avrette / etc)

Byggegrop ferdig avrettet + / – 5 mm, det samme gjelder arealet ca 1 meter på utsiden alle sider. 

Plassering av garasjen utføres ved å sette opp markering av hjørner.

Tilkomst og plass for oppstilling av kran / lastebil.